Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Hangi Kimyasal Tulumları Kullanmalıyız?

Tek kullanımlık tulum, tybek tulum ya da kimyasal tulum dediğimiz bu ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkkında Yönetmelik'te belirtilen standartlara uygun olması zorunludur. Mevcut şartlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugüne kadar YERLİ ÜRETİM tam anlamıyla bu standartları maalesef karşılamamaktadır. Dolayısıyla ÖNCE İNSAN MANTIĞINDAN hareket eden NİG ekibi, yerli ürünlere önem verse de kimyasal tulumlarda (tek kullanımlık tulumlar dahil) ithal ürün kullanılmasını tavsiye etmektedir. ÖNEMLİ; Ürünün belli bir amaca uygunluğu  koşullara bağlıdır ve ürün seçimi KKD  çalışma koşulları ve kısıtlamaları konusunda  İş Güvenliği Uzmanlarının yapacağı risk  değerlendirmesine tabi olmalıdır Kişisel Koruyucu Donanımlar Kategorizasyon Rehberi: Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için
En son yayınlar

Asbest Tedavisini Destekleyen Gıdalar

Asbest Nedir, Nerelerde Kullanılır? Asbest silikat kristallerinden oluşan bir mineraldir. Isıya, sürtünmeye, asit ve bazik ajanlara karşı dirençlidir, lifsel yapıda olduğundan kolayca örülebilir ve şekil verilebilir. M.Ö. 2000-3000’li yıllarda Mısır’da Firavun mumyalarını sarmak için, Finlandiyada ise çömlek yapımında kullanılmıştır. Asbest, günümüzde, endüstride 3000 civarında farklı iş kolunda kullanılabilmektedir. Bu nedenle birçok işkolunda, mesleksel olarak maruz kalınabilir. Kanserojen bir madde olan asbest, solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 125 milyon kişi çalışma ortamlarında asbeste maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre de asbestin neden olduğu hastalıklara bağlı her yıl yüz binin üzerinde işçi ölümü meydana geliyor. Asbest kullanımı ülkemizde 2010 yılından bu yana yasak.   Asbestin birçok çeşidi var. Ülkemizdeki kırsal alanlarda bulunan asbest türü, tr

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Nasıl Alınır?

Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli mekanlar sayılır. Bu yerlerde çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri gerekir. Laboratuvarda İş Güvenliği Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği için temel güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple laboratuvarda çalışan kişilerin laboratuvar sorumluları tarafından yapılacak uyarılara uyuması gerekmektedir.   Laboratuvar Genel Kuralları Laboratuvarda çalışılırken uzun beyaz önlük giyilmeli ve laboratuar boyunca önünün ilikli tutulmalıdır. Laboratuvarda rahat ve düz ayakkabı giyilmeli ve özellikle açık ayakkabı giyilmemelidir Çalışmanın niteliğine göre gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Laboratuvar dışına laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven, vb. ile çıkılmamalıdır. Labor

İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretleri

İş sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerinde kullanılması gerekli işaretleri 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların haricinde bir de ilkyardım ve yangın işaretleri mevcut. Bu işaretlerin hepsini sırasıyla inceleyelim.   İşaretler nasıl olacak? 28762 sayılı Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre tüm işaretlerin bir takım standartları mevcuttur. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılır.   Kırmızı renkli işaretler Yasak/tehlike alarmı ve yangınla mücadele için kullanılır. Dur, kapat, tahliye et gibi. Sarı renkli işaretler Uyarı işaretleridir. Dikkatli ol, önlem al, kontrol et gibi. Mavi renkli işaretler Zorunluluk işaretidir. Kişisel Koruyucu Donanım Kullan, Baret Tak, Edliven Giy gibi. Yeşil renkli işaretler Acil çıkış ve ilkyardım işaretleridir. Çıkış ye